Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularna i dostępna dla osób fizycznych. Dynamicznie wprowadzane zmiany w przepisach sprawiają, że coraz łatwiej ją ogłosić. Dzięki temu, coraz szersze grono dłużników, mających poważne trudności ze spłatą swoich zobowiązań, decyduje się na podjęcie tego kroku. Upadłość konsumencka stanowi optymalne rozwiązanie dla osób, które popadły w pętlę zadłużeń i nie widzą szans na wyjście z sytuacji.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka jest potoczną nazwą dla rozwiązania prawnego, regulowanego Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Jest to rodzaj postępowania sądowego, przeznaczonego dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stanęły w obliczu niewypłacalności, czyli nie są w stanie w żaden sposób regulować swoich zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka (a właściwie postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Odbywa się poprzez umorzenie całości lub części jego zobowiązań, zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości.

W wyniku przeprowadzenia tego postępowania dochodzi do likwidacji (pełnej lub częściowej) majątku dłużnika. Uzyskane w ten sposób  środki są przekazywane na poczet roszczeń wierzycieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby prowadzenia indywidualnych postępowań sądowych. Z kolei wymagania wierzycieli są zaspokajanie łącznie i w równym stosunku.

W rezultacie postępowanie jest szybsze, tańsze i generalnie bardziej opłacalne dla każdej z uczestniczących w nim stron.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Jak już wspomnieliśmy, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą. Ważne jest wykazanie w trakcie prowadzonego postępowania, że sytuacja, w jakiej znalazł się dłużnik, nie wynika z jego wyłącznej winy. Czyli innymi słowy, że zadłużony nie doprowadził do zaistniałych trudności celowo bądź z powodu rażącego niedbalstwa. Z kolei jeśli wobec konsumenta toczyło się już wcześniej postępowanie upadłościowe, może skorzystać z takiej możliwości ponownie dopiero po upływie dziesięciu lat.

Czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla mnie?

Być może odnosisz wrażenie, że upadłość konsumencka jest drastycznym rozwiązaniem. Jeśli Twoja sytuacja finansowa wydaje Ci się zupełnie beznadziejna, spróbuj spojrzeć na ogłoszenie upadłości, jako na szansę rozpoczęcia wszystkiego od nowa. A może jesteś już zdecydowany, ale przeraża Cię ogrom formalności związanych z jej przeprowadzeniem? Niezależnie od sytuacji, jeśli borykasz się z licznymi długami i zastanawiasz się czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, nie wahaj się i skontaktuj się z nami już dziś! Nasi doświadczeni prawnicy przeprowadzą bezpłatną weryfikację i dogłębnie zbadają Twoją sytuację finansową pod kątem możliwości przeprowadzenia upadłości. Pozwól sobie pomóc – rozwiązanie Twoich problemów jest na wyciągnięcie ręki.

+48 505 711 704

ul. Szafera 7/33, 31-543 Kraków