Uchylenie się od zapłaty

Uchylenie się od zapłaty

Czy wiesz, że jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty (w szczególności od nieznanego Ci nadawcy), to wcale nie musi oznaczać, iż rzeczywiście masz obowiązek uiszczenia żądanej kwoty? Jak to możliwe? Być może bank, operator telefoniczny, ubezpieczyciel lub inny wierzyciel przekazał Twoje zobowiązanie zewnętrznemu podmiotowi. Jest to powszechny problem, bowiem długi często skupowane są w całych pakietach. Nikt nie zadaje sobie trudu ich wcześniejszej weryfikacji.

Bardzo często prowadzi to do sytuacji, w której firmy zajmujące się kupnem i sprzedażą wierzytelności wszczynają postępowanie w sprawach, które uległy przedawnieniu bądź zawierają zarówno błędy formalne, jak  i proceduralne. Wówczas zadłużenie przestaje być wymagalne.

Co to oznacza w praktyce? Nic innego, jak to, iż istnieje realna możliwość skutecznego uchylenia się od zapłaty długu, o którym nawet nie wiedziałeś. To świetna wiadomość!

Jeśli masz wątpliwości co do zasadności wezwania do zapłaty, zwróć się do nas. Udzielimy Ci pomocy. Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy uniknąć spłaty niesłusznie naliczonego zobowiązania finansowego.

+48 505 711 704

ul. Szafera 7/33, 31-543 Kraków