Oferta

Antywindykacja

Nikt z nas nie lubi mieć długów. To naturalne- nie czujemy się swobodnie, kiedy jesteśmy od kogoś zależni finansowo. Ale życie pisze różne scenariusze i czasami jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się kredyt czy pożyczka. Kiedy jednak pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań, sytuacja staje się podwójnie niekomfortowa.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty i nie wiesz co robić? A może masz wątpliwości, co do zasadności roszczenia? Uniknięcie egzekucji jest możliwe, jeśli w porę powierzysz swoją sprawę w ręce profesjonalistów.

Uchylenie się od zapłaty

Czy wiesz, że jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty (w szczególności od nieznanego Ci nadawcy), to wcale nie musi oznaczać, iż rzeczywiście masz obowiązek uiszczenia żądanej kwoty?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularna i dostępna dla osób fizycznych. Dynamicznie wprowadzane zmiany w przepisach sprawiają, że coraz łatwiej ją ogłosić.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa bankowego i sprawach konsumenckich w sporach z bankami. Prowadzimy dziesiątki procesów w tzw. sprawach frankowych, dotyczących zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych do CHF i innych walut.

Restrukturyzacja i upadłość dla firm

Następuje w momencie zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle przepisów Prawa upadłościowego. Niewypłacalność jest definiowana jako utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli opóźnienie w ich regulowaniu przekracza trzy miesiące.

+48 505 711 704

ul. Szafera 7/33, 31-543 Kraków